Avancerad teknik kräver ständig utveckling
Per Jansson är VD på Alteams Group i Sverige. Ett företag som har specialiserat sig på tillverkning av gjutna lättmetallkomponenter. Företaget bildades från början 1971 som ett Tradingbolag som då hette Stilexo. 1978 började man med egen tillverkning inom pressgjutning.
Under åttiotalet växte företaget rejält. 1993 satsade man mer på tekniska gjutkort och på det sättet kom de in i bil- och telecomindustrin. Telecomindustrin gick bra och företaget växte med den. 2002 gick man med i Alteams Group som är den största leverantören av gjutna lättmetallskomponenter inom telecomindustrin.
- En viktig del för oss är att komma in tidigt i projektet, förklarar Per. På så sätt kan vi hjälpa kunden att utveckla gjutgodset. Det är en smal nisch, det vi håller på med, och då krävs de kunskaper och erfarenheter som vi besitter. Är man med på ett tidigt stadium så kan man komma fram till den mest kostnadseffektiva lösningen för kunden.

Alteams Group arbetar uteslutande med företag. Man tillverkar huvudsakligen allting själva, men vid kapacitetstoppar tar man hjälp utifrån. I och med att man ingår i Alteams Group så förfogar företaget över fem olika gjutmetoder. Det innebär att var och en av de olika metoderna är anpassade från prototyp- till högvolymstillverkning. Företagets kunder finns huvudsakligen inom Sverige och i länder runt Östersjön.
- Vi är en av de marknadsledande aktörerna och har hundratjugo anställda, berättar Per. Konjunkturläget just nu gör att vi har fullt upp och arbetar i treskift.
Arbetet blir alltmer tekniskt avancerat, med mer styrda maskiner och robotar.
- Det kräver en hög teknisk kunskap och vi arbetar ständigt med att utveckla oss, säger Per. Det är nödvändigt för att möta den höga konkurrensen idag.
Framtidsvisionen för företaget är att behålla sin marknadsledande position inom telecomsegmentet samt att öka produktionen i de övriga affärssegmenten.
- Samtidigt ska vi bli världsledande vad gäller kvalitet och effektivitet, avslutar Per.


Alteams Group

Bransch:
Gjuteri

Telefon: 0370-795 80
Fax: 0370-712 20


Email:
per.jansson@se.alteams.com

Hemsida:
www.alteams.se

Adress:
Alteams Group
Fabriksg. 49-51
56822 Skillingaryd

| 13 SENASTE FÖRETAGEN